کاربران گرامی جهت دسترسی به شماره های پیش از پاییز 1391 مجله به لینک زیر مراجعه نمایید.

http://www.mums.ac.ir/medical_journal/fa/archive

 

کاربران گرامی، پیگیری مقالات تنها از طریق سایت و ایمیل مجله امکان پذیر می باشد.

 

کاربران محترم ضمن عرض پوزش به دلیل عدم پاسخگویی به تماس های دریافتی و ایمیل های ارسالی در هفته گذشته

به اطلاع بزگواران میرساند تمامی موارد در دست اقدام می باشند و همچنین مقالات ارسال شده جدید و ایمیل های ارسالی طی هفته جاری بررسی خواهند شد و به اطلاع نویسندگان محترم خواهدرسید.

باتشکر از صبر و شکیبایی شما

1398/10/15

 

شماره جاری: دوره 62، شماره 5، آذر و دی 1398 (آذر-دی98- دوره 62- شماره5) 

2. تأثیر آموزش گروهی بر بار مراقبتی مراقبین کودکان مبتلا به سرطان

صفحه 111-1223

مجید علی اکبریان؛ علی عمادزاده؛ حسین کریمی مونقی؛ حمیدرضا بهنام وشانی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر دبیر اجرایی کارشناس نشریه ویراستار ادبی نشریه ویراستار انگلیسی اعضای هیات تحریریه
شاپا چاپی
1735-4013

بانک ها و نمایه نامه ها