کاربران گرامی جهت دسترسی به شماره های پیش از پاییز 1391 مجله به لینک زیر مراجعه نمایید.

http://www.mums.ac.ir/medical_journal/fa/archive

 

کاربران گرامی

احتراما به اطلاع شما بزرگواران می‎رساند، تعطیلات اخیر در برخی از  استان‎های کشور عزیزمان هیچگونه تاثیر و خللی در برنامه‎های کاری نشریه دانشکده علوم پزشکی مشهد ایجاد ننموده است و فعالیت‎های این نشریه همانند روال  گذشته در حال انجام می‎باشد.

 پیگیری مقالات از طریق سایت و ایمیل و تلفن مجله امکان پذیر است.

درخواست کاربران محترمی که جهت پیگیری مقالات خود از طریق ایمیل مجله به آدرس :  mjms@mums.ac.ir

اقدام می فرمایند سریعتر رسیدگی خواهد شد.

 

با تشکر و با آرزوی سلامتی شما و همه هموطنان عزیزمان

 دفتر مجله دانشکده علوم پزشکی مشهد

 

 

 

شماره جاری: دوره 62، شماره 6، بهمن و اسفند 1398 (بهمن-اسفند98- شماره5-دوره 62) 

مقاله پژوهشی

1. تأثیر اکسی بوتینین در درمان ناراحتی مثانه پس از عمل ترمیم مثانه در بیماران با پلاسنتا آکرتا

صفحه 1800-1810

امیرعباس اسدپور؛ فرشته بزمی؛ ظهیرالدین خواجه کریم الدینی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر دبیر اجرایی کارشناس نشریه ویراستار ادبی نشریه ویراستار انگلیسی اعضای هیات تحریریه
شاپا چاپی
1735-4013

بانک ها و نمایه نامه ها