نویسنده = نعمت اله آهنگر
تعداد مقالات: 3
1. بررسی مصرف منطقی داروهای مسکن تزریقی در بخش های اورژانس و جراحی بیمارستان امام سجاد (ع) رامسر

دوره 63، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 2319-2325

امیر نجاتی؛ دریا حسنینی؛ َشهرام علا؛ نجمه راد گودرزی؛ نعمت اله آهنگر


2. بررسی آگاهی و نگرش در مورد زردی نوزادی در مادران نوزادان متولد شده در بیمارستان شهید رجایی تنکابن

دوره 63، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 2108-2120

حسین فیروزی؛ سمانه حبیبی؛ آذین کردی؛ پاتریک هنرچیان مسیحی؛ نعمت اله آهنگر


3. بررسی خطاهای دارویی در بخش های داخلی بیمارستان امام سجاد(ع) رامسر در بهار و تابستان 1396

دوره 61، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 1314-1322

نعمت اله آهنگر؛ ستاره قربانیان خورشیدی؛ َشهرام علا