نویسنده = پرویز عسگری
تعداد مقالات: 5
1. اثر تعامل همه جانبه بر رفتارهای قالبی کودکان دارای اختلال طیف اوتیسم

دوره 63، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 2165-2175

سارا کریمی؛ پرویز عسگری؛ علیرضا حیدرئی


4. بررسی نقش واسطه گری ناگویی خلقی در ارتباط با افسردگی و رضایت زناشویی در معلمان مقطع ابتدایی با تعدیل گری جنسیت

دوره 62، شماره 4.1، آذر و دی 1398، صفحه 179-188

علیرضا حیدری؛ پرویز عسگری؛ سعید بختیارپور؛ علیرضا حیدرئی؛ فریبا حافظی


5. اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر شادمانی درونی و رفتار غیر‌تکانشی در زنان مبتلا به سندرم پیش از قاعدگی

دوره 61، شماره 6.1، بهمن و اسفند 1397، صفحه 38-49

فاطمه خالقی؛ پرویز عسگری؛ علیرضا حیدری