نویسنده = سمیه کیوانلو
تعداد مقالات: 1
1. فراوانی و سیر کلینیکی داخل بیمارستانی بلوک کامل قلبی در بیماران مبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد با صعود قطعه ST

دوره 57، شماره 8، بهمن و اسفند 1393، صفحه 913-917

علیرضا عبداللهی مقدم؛ سمیه کیوانلو؛ علی ابراهیم زاده