نویسنده = مهران بیرقی طوسی
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه تاثیر نالیدیکسیک اسید و تریمتوپریم-سولفامتوکسازول در پیشگیری از عود عفونت ادراری در کودکان

دوره 58، شماره 4، خرداد و تیر 1394، صفحه 175-184

فاطمه قانع شعرباف؛ محمد اسماعیلی؛ مهران بیرقی طوسی؛ مرجان اسماعیلی