نویسنده = حمید معرفتی
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه تاثیر یک جلسه فعالیت هوازی متوسط بر پاسخ عوامل انعقاد خون دختران فعال و غیرفعال

دوره 55، شماره 2، خرداد و تیر 1391، صفحه 88-95

حمید معرفتی؛ سمانه قائدیان؛ فاطمه نبی پور؛ کوروش قهرمان تبریزی