نویسنده = مهدی فتحی
تعداد مقالات: 2
1. پیامدهای عمل جراحی میکتومی آنورکتال به روش ترانس آنال در بیماران مبتلا به هیرشپرونگ با سگمان بسیار کوتاه

دوره 54، شماره 2، خرداد و تیر 1390، صفحه 94-99

مرجان جودی؛ مهران هیرادفر؛ مهدی فتحی؛ مونا جودی


2. نتایج درمانی ثابت کردن رکتوم از طریق مقعد با تزریق زیر مخاطی دکستروز 50% در کودکان مبتلا به پرولاپس رکتوم مقاوم به درمان طبی

دوره 53، شماره 4، آذر و دی 1389، صفحه 234-239

مرجان جودی؛ مهران هیرادفر؛ علی سلطانیان؛ محمد غروی؛ مهدی فتحی