نویسنده = اتوشه روحانی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر سیمواستاتین بر کاهش فشار خون شریانی

دوره 53، شماره 2، خرداد و تیر 1389، صفحه 79-83

اتوشه روحانی؛ وحید اکبری؛ حمید رضا غفاریان شیرازی