نویسنده = محمد عباسی تشنیزی
تعداد مقالات: 3
1. نتایج جراحی مجدد بای پس عروق کرونر به روش بدون پمپ

دوره 51، شماره 4، آذر و دی 1387، صفحه 225-228

محمد حسن نظافتی؛ محمد عباسی تشنیزی؛ علیرضا کرم رودی


2. مقایسه نتایج کوتاه مدت جراحی بای پس کامل عروق کرونر بدون استفاده از پمپ در بیماران دیابتیک و غیر دیابتیک

دوره 50، شماره 4، آذر و دی 1386، صفحه 379-386

محمد حسن نظافتی؛ محمد عباسی تشنیزی؛ قاسم سلطانی؛ علیرضا کرم رودی


3. گزارش یک مورد پارگی قلب به دنبال سکته حاد قلبی

دوره 50، شماره 4، آذر و دی 1386، صفحه 456-459

محمد عباسی تشنیزی؛ قاسم سلطانی؛ رامین خامنه باقری