نویسنده = عبدا... بنی هاشم
تعداد مقالات: 1
1. گزارش یک مورد نقص چسبندگی لکوسیتی

دوره 51، شماره 4، آذر و دی 1387، صفحه 243-246

فاطمه بهمنش؛ عبدا... بنی هاشم