نویسنده = مرضیه سعیدی
تعداد مقالات: 1
1. شیوع عوامل خطر ساز قلبی- عروقی در مردان با ویژگی دور کمر و تری گلیسرید بالا

دوره 50، شماره 3، مهر و آبان 1386، صفحه 259-268

مرضیه سعیدی؛ افشان اخوان طبیب؛ محمدحسین جوکار؛ آزیتا یزدانی