نویسنده = سرورالزمان فامیلی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی علل هیرسوتیسم در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان خاتم الانبیاء زاهدان 1382 - 80

دوره 50، شماره 3، مهر و آبان 1386، صفحه 287-290

مهناز بنی هاشمی؛ سرورالزمان فامیلی؛ یلدا ناهیدی