نویسنده = حبیب الله نعمتی
تعداد مقالات: 1
1. شیوع کلسترول بالا و ارتباط آن با کمکاری تیروئید در بیماران میانسال و مسن در شهر مشهد

دوره 50، شماره 2، خرداد و تیر 1386، صفحه 161-170

موسی ا لرضا حاج زاده؛ حبیب الله نعمتی