نویسنده = علی مختاری فر
تعداد مقالات: 3
1. اپی درمولیزیس بولوزا و معرفی یک مورد نادر و شدید دیستروفیک و مادرزادی آن.

دوره 61، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 1323-1327

محمود فرهودی؛ علی مختاری فر؛ محمد فرهودی


2. بررسی فراوانی انتروکولیت ماستوسیتیک در بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر با غلبه اسهال و ارزیابی پاسخ به درمان آنها به درمان مهار کننده عملکرد ماست سلها

دوره 57، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 406-414

حسن وثوقی نیا؛ علی بهاری؛ کامران غفارزاده گان؛ حسن سعادت نیا؛ احمد خسروی؛ علی مختاری فر؛ عباس اسمعیل زاده؛ میترا احدی؛ محمد خواجه دلویی؛ سارا لاری؛ فرزاد سعادت نیا؛ الهام مختاری امیرمجدی


3. تشخیص بالینی گام به گام

دوره 55، شماره 3، مهر و آبان 1391، صفحه 183-189

محمود فرهودی؛ علی مختاری فر؛ امیر رضائی اردانی؛ حمیدرضا زیوری فر