نویسنده = محمد مهدی مغنی باشی
تعداد مقالات: 1
1. افزایش خطر ابتلا به سرطان معده با کاهش تعداد تکرارهای VNTR ناحیه پروموتری ژن RhoB وبررسی اثر تعداد تکرارهابر بیان ژنRhoB

دوره 59، شماره 6، بهمن و اسفند 1395، صفحه 293-304

فریبا شاکری؛ پریسا محمدی نژاد؛ محمد مهدی مغنی باشی