نویسنده = مرتضی فارسی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اثر بازخورد کاپنوگرافی حین احیای قلبی ریوی (CPR) بر بازگشت جریان خون خود به خودی (ROSC)

دوره 61، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 816-824

هادی عبدالهی؛ طیبه پورغزنین؛ سیدرضا مظلوم؛ جواد ملک زاده؛ مرتضی فارسی؛ فیروزه جنتی


2. بررسی رتینوپاتی هیپرتانسیو در بیماران مراجعه کننده به بخش های داخلی و قلب بیمارستان های خاتم الانبیاء و امام حسین شاهرود –

دوره 60، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 477-484

سیده مهتاب میراستوار مقدم؛ محمد رضا خادمی؛ مرتضی فارسی؛ هادی عبدالهی