نویسنده = هادی مخملباف
تعداد مقالات: 2
1. بررسی فراوانی ده ساله انواع تومورهای خوشخیم استخوانی در بیماران بستری شده یک مرکز دانشگاهی

دوره 56، شماره 2، خرداد و تیر 1392، صفحه 113-117

سید مهدی مظلومی؛ محمدحسین ابراهیم زاده؛ هادی مخملباف؛ سید علی مهدویان


2. ارزیابی مقایسه ای نقش MRI و آرتروسکوپی در تشخیص ضایعات ترومای زانو

دوره 54، شماره 4، آذر و دی 1390، صفحه 212-216

هادی مخملباف؛ طاهره حبشی زاده؛ علی پارسا