نویسنده = نسرین فاطمی عقدا
تعداد مقالات: 1
1. رابطه‌ی سبک‌های دلبستگی و رضایت زناشویی با میانجی‌گری بخشش و همدلی: بررسی یک مدل

دوره 62، ویژه نامه، آذر و دی 1398، صفحه 15-25

زهرا احمدی اردکانی؛ نسرین فاطمی عقدا