کلیدواژه‌ها = سلامت روان
تعداد مقالات: 6
1. اثربخشی آموزش خودمراقبتی روانی بر سلامت روان و سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان

دوره 62، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 1888-1897

زهرا زری مقدم؛ حسین داودی؛ خلیل غفاری؛ حمیدرضا جمیلیان


3. پیش‌بینی اقدام به خودکشی بر اساس سلامت روان در مردان با گرایش به هم‌جنس

دوره 62، شماره 4.1، آذر و دی 1398

سید جلیل جبلی؛ ابراهیم دهقانی اشکذری؛ محمد جواد صادقی


6. بررسی رابطه حمایت اجتماعی و سلامت روان در سالمندان

دوره 57، شماره 7، آذر و دی 1393، صفحه 841-846

سید حمید نبوی؛ فردین علیپور؛ علی حجازی؛ الهام ربانی؛ وحید راشدی