کلیدواژه‌ها = سوختگی الکتریکی
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه بیماران با سوختگی الکتریکی

دوره 52، شماره 2، خرداد و تیر 1388، صفحه 107-112

عزت اله رضایی؛ سید محمد معتمد الشریعتی؛ حسین صفری