کلیدواژه‌ها = سندرم پارسوناژ- ترنر
تعداد مقالات: 1
1. گزارش یک موردنوریت ایدیوپاتیک شبکه بازویی

دوره 51، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1387، صفحه 71-74

محمدمهدی اعتمادی؛ علی شعیبی؛ ابراهیم پور اکبر