کلیدواژه‌ها = الکتروانسفالوگرافی
تعداد مقالات: 2
1. ویژگیهای های تشنج دربیماران مبتلا به تشنج مراجعه کننده به اورژانس اعصاب بیمارستان قائم(عج) مشهد

دوره 50، شماره 4، آذر و دی 1386، صفحه 350-354

کریم نیکخواه؛ پیام ساسان‌نژاد؛ پیمان پترام فر؛ علی شعیبی


2. ارتباط کمّی ریتم آلفای مغزی با ضریب هوشی

دوره 50، شماره 4، آذر و دی 1386، صفحه 371-378

اکبر حمزه ای مقدم؛ رستم سیف الدینی