کلیدواژه‌ها = پیامد
تعداد مقالات: 2
1. ارتباط روزه داری مادران حامله ومعیارهای رشدی نوزادان

دوره 57، شماره 3، مرداد و شهریور 1393، صفحه 526-532

حسن بسکابادی؛ طاهره محبی


2. درمان جراحی و نتایج حاصله در10 مورد اکینوکوکوزیس قلب

دوره 52، شماره 4، آذر و دی 1388، صفحه 244-248

علیرضا مولوی پور؛ علیرضا عبدالهی؛ مصطفی داستانی؛ مریم مجتبوی