کلیدواژه‌ها = پدیکلوزیس سر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی دموگرافیک و ویژگی های مبتلایان به پدیکلوزیس سر در مشهد، یک مطالعه مبتنی بر جامعه

دوره 59، شماره 6، بهمن و اسفند 1395، صفحه 305-311

لیدا جراحی؛ رویا اروجی؛ سیده الهه واحد؛ احسان موسی فرخانی