کلیدواژه‌ها = هیپوفسفاتمی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر دی پیریدامول در درمان هیپوفسفاتمی در گیرندگان پیوند کلیه

دوره 60، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 392-398

مهین قربان صباغ؛ فاطمه ناظمیان؛ عباسعلی زراعتی؛ موسی ملکی ابرده؛ رضا جاویدی دشتبیاض