کلیدواژه‌ها = بخش اورژانس
تعداد مقالات: 2
1. میزان موفقیت احیای قلبی-ریوی و ارتباط آن با شیفت کاری پرسنل در اورژانس و بخش‌ها

دوره 60، شماره 4، مهر و آبان 1396، صفحه 610-617

اطهره نذری پنجکی؛ نرگس سالاری؛ معصوم خوش فطرت


2. بررسی عوامل و خطرات موجود در اورژانس بیمارستان امام رضا (ع) تبریز

دوره 58، شماره 6، مرداد و شهریور 1394، صفحه 302-309

محبوب پورآقایی؛ جعفرصادق تبریزی؛ سعید اصلان آبادی؛ پیمان محرم زاده؛ رویا قیامی؛ نوید علم دوست