کلیدواژه‌ها = انفارکتوس حاد میوکارد با صعود قطعه ST
تعداد مقالات: 3
1. فراوانی و سیر کلینیکی داخل بیمارستانی بلوک کامل قلبی در بیماران مبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد با صعود قطعه ST

دوره 57، شماره 8، بهمن و اسفند 1393، صفحه 913-917

علیرضا عبداللهی مقدم؛ سمیه کیوانلو؛ علی ابراهیم زاده


2. تأثیر تریاژ به روش ESI در بهبود زمان تزریق فیبرینولیتیک در مبتلایان به انفارکتوس حاد میوکارد با صعود قطعه ST

دوره 57، شماره 2، خرداد و تیر 1393، صفحه 495-504

احسان بلوردی؛ حمیده فیض دیسفانی؛ مصطفی کمندی