کلیدواژه‌ها = مایکوتوکسین ها
تعداد مقالات: 2
1. بررسی شیوع آلودگی قارچی آردهای موجود در نانوایی های شهر زاهدان در سال 1392

دوره 57، شماره 5، مهر و آبان 1393، صفحه 705-710

عادل ابراهیم زاده؛ فرزانه محمدزاده رستمی؛ علیرضا سلیمی خراشاد


2. آلودگی قارچی آردهای موجود در نانوایی های شهر تبریز

دوره 50، شماره 4، آذر و دی 1386، صفحه 411-418

عبدالحسن کاظمی؛ سید ولی رضویه؛ آرزو رضازاده؛ لاله پیرزه؛ مریم حسینی؛ مرتضی واحد جباری؛ سید جمال قائم مقامی؛ عباسعلی جعفری