نویسنده = حجازی، سید محمود
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر چهار هفته تمرین هوازی و مصرف مکمل ال-کارنیتین بر نیمرخ لیپیدی سرم و قند خون در مردان دیابتی

دوره 58، شماره 6، مرداد و شهریور 1394، صفحه 316-321

محمدرضا رمضان پور؛ محمد مطبوع؛ سید محمود حجازی