نویسنده = احمدی، علی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر دو روش مایع درمانی با رینگرلاکتات و رینگر بر اسیدیته خون و عوارض پس از عمل در بیماران کاندید عمل جراحی الکتیو

دوره 61، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 888-899

محمود اخلاقی؛ هاشم رنجبر؛ محمدرضا عابدین زاده؛ علی احمدی