نویسنده = صابری فر، رستم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر محیط مسکونی در افزایش خطر ابتلا به ایدز (نمونه موردی شهر مشهد)

دوره 61، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 1025-1035

رستم صابری فر؛ الهه وفایی باغ سیاهی