نویسنده = اشراقی، پیمان
تعداد مقالات: 1
1. نگرش زوجهای تالاسمی مینور بر سقط قانونی جنین تالاسمی ماژور

دوره 56، شماره 3، مرداد و شهریور 1392، صفحه 177-181

حسن محمودی نشلی؛ نعیمه نخجوانی؛ پیمان اشراقی