نویسنده = رسانه، سمیرا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ارتباط بین طول قد افراد با طول استخوانهای دراز با کمک تصاویر رادیوگرافی

دوره 56، شماره 4، مهر و آبان 1392، صفحه 243-246

سمیرا رسانه؛ محمدرضا فارسی نژاد