نویسنده = بیجاری، منیبا
تعداد مقالات: 1
1. نقش نسبت پلاکت به لنفوسیت در پیش‌آگهی بیماران مبتلا به سندرم حاد کرونری: مرور نظام مند و متاآنالیز

دوره 61، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 1264-1278

امین صابری؛ منیبا بیجاری؛ علی اشراقی