نویسنده = ذوالعلی، فرزانه
تعداد مقالات: 1
1. میزان بقای بیماران با آنفارکتوس حاد میوکارد و عوامل موثر بر آن

دوره 57، شماره 4، مهر و آبان 1393، صفحه 636-646

احسان موسی فرخانی؛ محمد رضا بانشی؛ فرزانه ذوالعلی