نویسنده = ابراهیم زاده، فروغ
تعداد مقالات: 1
1. بررسی شیوع تخم توکسوکارا در خاک پارک های شهرستان لارستان، جنوب ایران در سال 1397

دوره 61، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 1257-1263

فروغ ابراهیم زاده؛ زینب کیانی؛ فاطمه صحرا نورد؛ غلام رضا شکوهی؛ احمد ابوالقاضی