نویسنده = خالقی، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر شادمانی درونی و رفتار غیر‌تکانشی در زنان مبتلا به سندرم پیش از قاعدگی

دوره 61، ویژه نامه1، بهمن و اسفند 1397، صفحه 38-49

فاطمه خالقی؛ پرویز عسگری؛ علیرضا حیدری