نویسنده = حاج رضایی، بهار
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه اثربخشی آموزش رویکرد اولسون ورویکرد پذیرش و تعهد بر انتظار از ازدواج و مسئولیت‌پذیری دختران مجرد مانده

دوره 61، ویژه نامه1، بهمن و اسفند 1397، صفحه 203-213

بهار حاج رضایی؛ شکوه نوابی نژاد؛ علیرضا کیامنش