نویسنده = ذبیحیان، سمیرا
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی آزمون آپنه در بیماران دچار مرگ مغزی

دوره 50، شماره 3، مهر و آبان 1386، صفحه 295-300

محمد غروی؛ سمیرا ذبیحیان