نویسنده = حدادی، بهروز
تعداد مقالات: 1
1. بررسی میزان خشونت فیزیکی علیه زناندر منطقه رامشیر

دوره 61، ویژه نامه1، بهمن و اسفند 1397، صفحه 214-222

لیلا علی پور؛ بهروز حدادی