نویسنده = جهانی تابش، عذرا
تعداد مقالات: 1
1. سوگیری های شناختی در تخصص های مختلف پزشکی در پزشکان بیمارستان‏های استان مازندران

دوره 62، ویژه نامه 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 61-73

حمید شفیعی؛ جواد حاتمی؛ عذرا جهانی تابش