نویسنده = جمشیدی فر، اکرم
تعداد مقالات: 1
1. شیوع مقطعی اختلال بیش¬فعالی-کم¬توجهی در کودکان مصروع

دوره 56، شماره 4، مهر و آبان 1392، صفحه 219-225

اکرم جمشیدی فر؛ سیاوش طالع پسند