نویسنده = حسنی آزاد، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. اثر بخشی اقدامات حفاظتی در کنترل یک طغیان بیمارستانی بیماری تب هموراژیک کریمه کنگو

دوره 57، شماره 4، مهر و آبان 1393، صفحه 616-621

مهدی حسنی آزاد؛ فرشید عابدی؛ صادق چینی کار؛ امین بجدی