نویسنده = برادران، بهناز
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اپیدمیولوژیک بیماری سل در بیماران مبتلا به دیابت قندی مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی مشهد

دوره 57، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 422-428

سارا رستگاری؛ فاطمه حسین نژاد؛ اعظم فرامرزی؛ بهناز برادران