نویسنده = رمضان پور، محمدرضا
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر چهار هفته تمرین هوازی و مصرف مکمل ال-کارنیتین بر نیمرخ لیپیدی سرم و قند خون در مردان دیابتی

دوره 58، شماره 6، مرداد و شهریور 1394، صفحه 316-321

محمدرضا رمضان پور؛ محمد مطبوع؛ سید محمود حجازی


2. اثر مصرف کوتاه مدت مکمل ملاتونین روی برخی از شاخص های قلبی زنان فعال، قبل، هنگام و پس از یک فعالیت وامانده ساز

دوره 57، شماره 2، خرداد و تیر 1393، صفحه 512-521

محمدرضا رمضان پور؛ عفت السادات حسینی؛ سعید نقیبی