نویسنده = خدیوی، سید محسن
تعداد مقالات: 1
1. اثر هشت هفته تمرین استقامت هوازی بر تغییرات نسفاتین -1 و گرلین آسیل‌دار در مردان چاق جوان

دوره 57، شماره 3، مرداد و شهریور 1393، صفحه 562-570

اصغر توفیقی؛ جواد مهربانی؛ سید محسن خدیوی