نویسنده = اسدی، مهدی
تعداد مقالات: 2
2. مقایسه میزان عود و عوارض بعد از عمل تیروئیدکتومی توتال و ساب توتال در درمان جراحی گواتر مولتی ندولار

دوره 57، شماره 4، مهر و آبان 1393، صفحه 629-635

امین جهانی؛ پروین لایق؛ فرنوش یاری؛ مهدی اسدی