نویسنده = زینالی، مسعود
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر درمانهای محافظتی عضلات همسترینگ در درمان نگهدارنده تنگی کانال نخاع کمر

دوره 57، شماره 4، مهر و آبان 1393، صفحه 609-615

سید رضا سعیدیان؛ مسعود زینالی؛ علیرضا تیموری؛ سید محمود لطیفی