نویسنده = حیدریان، فرهاد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر پروبیوتیک ها در پیشگیری از پنومونی بیمارستانی

دوره 57، شماره 6، آذر و دی 1393، صفحه 799-803

فرهاد حیدریان؛ مریم خالصی؛ احمد اله یاری