نویسنده = خالدی، آزاد
تعداد مقالات: 1
1. تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی ایزوله های بالینی اسینتوباکتر بومانی جدا شده از بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه (ICU)

دوره 58، شماره 7، مهر و آبان 1394، صفحه 376-380

آزاد خالدی؛ عباس بهادر؛ نور محمد منصوری؛ مهران غزالی بینا؛ کیارش قزوینی